ᲮᲨᲘᲠᲐᲓ ᲓᲐᲡᲛᲣᲚᲘ ᲨᲔᲙᲘᲗᲮᲕᲔᲑᲘ

ყიდით სასაჩუქრე ბარათებს?

აქ შეიყვანეთ თქვენი პასუხი. იყავით გააზრებული, დაწერეთ მკაფიოდ და ლაკონურად და განიხილეთ წერილობითი და ვიზუალური მაგალითების დამატება. გადახედეთ თქვენს დაწერილს, რათა დარწმუნდეთ, რომ თუ პირველად ნახულობდით საიტს, გესმოდათ თქვენი პასუხი.

რა არის თქვენი დაბრუნების პოლიტიკა?

აქ შეიყვანეთ თქვენი პასუხი. იყავით გააზრებული, დაწერეთ მკაფიოდ და ლაკონურად და განიხილეთ წერილობითი და ვიზუალური მაგალითების დამატება. გადახედეთ თქვენს დაწერილს, რათა დარწმუნდეთ, რომ თუ პირველად ნახულობდით საიტს, გესმოდათ თქვენი პასუხი.

რა არის გადახდის პარამეტრები?

აქ შეიყვანეთ თქვენი პასუხი. იყავით გააზრებული, დაწერეთ მკაფიოდ და ლაკონურად და განიხილეთ წერილობითი და ვიზუალური მაგალითების დამატება. გადახედეთ თქვენს დაწერილს, რათა დარწმუნდეთ, რომ თუ პირველად ნახულობდით საიტს, გესმოდათ თქვენი პასუხი.

ყიდით სასაჩუქრე ბარათებს?

აქ შეიყვანეთ თქვენი პასუხი. იყავით გააზრებული, დაწერეთ მკაფიოდ და ლაკონურად და განიხილეთ წერილობითი და ვიზუალური მაგალითების დამატება. გადახედეთ თქვენს დაწერილს, რათა დარწმუნდეთ, რომ თუ პირველად ნახულობდით საიტს, გესმოდათ თქვენი პასუხი.